Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 2.9.2008)


12.1. Štátny prevrat v Mauretánii

Návrhy uznesenia B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki a Colm Burke uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Koenraad Dillen nezávislý poslanec a Filip Kaczmarek.

V súlade s postupom "catch the eye" vystúpili: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford a Zbigniew Zaleski.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


12.2. Popravy obesením v Iráne

Návrhy uznesenia B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda a Marcin Libicki uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz a Marek Aleksander Czarnecki.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska a Zbigniew Zaleski.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


12.3. Vraždenie albínov v Tanzánii

Návrhy uznesenia B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis a Erik Meijer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN a Urszula Krupa za skupinu IND/DEM.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Avril Doyle.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 04.09.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia