Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2623(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0386/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.1
CRE 04/09/2008 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.1
CRE 04/09/2008 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0411

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

13.1. Πραξικόπημα στην Μαυριτανία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 και B6-0409/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0386/2008

(αντικαθιστά τις B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 και B6-0409/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto και Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Μάριος Ματσάκης και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Marie Anne Isler Béguin και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Παρεμβαίνει ο Colm Burke, ο οποίος καταθέτει μία προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8, η οποία κρατείται, και επισημαίνει μια διόρθωση που πρέπει να γίνει στην παράγραφο 10.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0411)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου