Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2623(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0386/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.1
CRE 04/09/2008 - 12.1

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.1
CRE 04/09/2008 - 13.1

Antagna texter :

P6_TA(2008)0411

Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

13.1. Statskupp i Mauretanien (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 och B6-0409/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0386/2008

(ersätter B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 och B6-0409/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto och Jean-Pierre Audy för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti och Alain Hutchinson för PSE-gruppen,

Marios Matsakis och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Marie Anne Isler Béguin och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Talare: Colm Burke, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8 (beaktades) och uppmärksammade en rättelse som måste föras in i punkt 10 .

Antogs (P6_TA(2008)0411)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy