Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2624(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0389/2008

Debatten :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Stemmingen :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0412

Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

13.2. Executies door ophanging in Iran (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0389/2008

(ter vervanging van B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,

Angelika Beer, Monica Frassoni en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Marco Cappato, die twee mondelinge amendementen indient, elk ter toevoeging van een nieuwe paragraaf (in aanmerking genomen).

Het woord wordt gevoerd door Raül Romeva i Rueda, die twee mondelinge amendementen indient, respectievelijk op paragraaf 9 en overweging K, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Tunne Kelam, die een mondeling amendement op overweging K indient, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, en Alain Hutchinson, die een mondeling amendement op paragraaf 9 indient (de mondelinge amendementen van Raül Romeva i Rueda worden niet in aanmerking genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar aantekenen; de mondelinge amendementen van Tunne Kelam en Alain Hutchinson worden in aanmerking genomen).

Aangenomen (P6_TA(2008)0412)

Juridische mededeling - Privacybeleid