Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2624(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0389/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0412

Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela

13.2. Wieszanie ludzi w Iranie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 i B6-0404/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0389/2008

(zastępujący B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 i B6-0404/2008):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets i Paulo Casaca w imieniu grupy PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries i Renate Weber w imieniu grupy ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL

Głos zabrał Marco Cappato, który złożył dwie poprawki ustne w celu dodania dwóch nowych ustępów (przyjęte).

Głos zabrali: Raül Romeva i Rueda, który złożył dwie nowe poprawki ustne odpowiednio do ust. 9 i punktu preambuły K, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Tunne Kelam, który złożył poprawkę ustną do punktu preambuły K, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, i Alain Hutchinson, który złożył poprawkę ustną do ust. 9 (poprawki ustne, które złożył Raül Romeva i Rueda nie zostały przyjęte, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów; poprawki ustne, które złożyli Tunne Kelam i Alain Hutchinson zostały przyjęte).

Przyjęto (P6_TA(2008)0412)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności