Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2624(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0389/2008

Dezbateri :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Voturi :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0412

Proces-verbal
Joi, 4 septembrie 2008 - Bruxelles

13.2. Execuţii prin spânzurare în Iran (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 şi B6-0404/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0389/2008

care înlocuieşte B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 şi B6-0404/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets şi Paulo Casaca, în numele Grupului PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL

A intervenit Marco Cappato, care a prezentat două amendamente orale care adaugă fiecare un nou alineat (reţinute).

Au intervenit: Raül Romeva i Rueda, care a prezentat două amendamente orale la alineatul (9) şi respectiv la considerentul (K), Paulo Casaca, în numele Grupului PSE, Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Tunne Kelam, care a prezentat un amendament oral la considerentul (K), Mogens Camre, în numele Grupului UEN, şi Alain Hutchinson, care a prezentat un amendament oral la alineatul (9) (amendamentel orale ale lui Raül Romeva i Rueda nu au fost reţinute, întrucât mai mult de 40 de deputaţi s-au opus; amendamentele orale ale deputaţilor Tunne Kelam şi Alain Hutchinson au fost reţinute).

Adoptat (P6_TA(2008)0412)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate