Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0389/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0412

Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

13.2. Popravy obesením v Iráne (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0389/2008

(nahrádzajúci B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets a Paulo Casaca za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Renate Weber za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL

V rozprave vystúpil Marco Cappato, ktorý podal dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pričom každým z nich sa pridáva nový odsek (prijaté).

Vystúpili títo poslanci: Raül Romeva i Rueda, ktorý podal dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a to k odseku 9 a k odôvodneniu K, Paulo Casaca za skupinu PSE, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Tunne Kelam, ktorý podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu K, Mogens Camre za skupinu UEN a Alain Hutchinson, ktorý podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9 (ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podal Raül Romeva i Rueda, neboli prijaté, keďže sa proti ich prijatiu vyslovilo viac ako 40 poslancov; ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podali Tunne Kelam a Alain Hutchinson, boli prijaté).

Prijatý (P6_TA(2008)0412)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia