Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2624(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0389/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0412

Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

13.2. Hängningar i Iran (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 och B6-0404/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0389/2008

(ersätter B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 och B6-0404/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets och Paulo Casaca för PSE-gruppen,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries och Renate Weber för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen,

Angelika Beer, Monica Frassoni och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen

Talare: Marco Cappato, som lade fram två muntliga ändringsförslag som var och en innebar tillägg av en ny punkt (beaktades).

Talare: Raül Romeva i Rueda, som lade fram två muntliga ändringsförslag till punkt 9 respektive skäl K, Paulo Casaca för PSE-gruppen, Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Tunne Kelam, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl K, Mogens Camre för UEN-gruppen, och Alain Hutchinson, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 9 (de muntliga ändringsförslagen från Raül Romeva i Rueda beaktades inte eftersom mer än 40 ledamöter motsatte sig detta; de muntliga ändringsförslagen från Tunne Kelam och Alain Hutchinson beaktades).

Antogs (P6_TA(2008)0412)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy