Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2625(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0387/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0413

Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

13.3. Mord på albiner i Tanzania (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 och B6-0407/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0387/2008

(ersätter B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 och B6-0407/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles och Alain Hutchinson för PSE-gruppen,

Renate Weber och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0413)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy