Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel

13. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Státní převrat v Mauritánii (hlasování)

Návrhy usnesení: B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0386/2008

(nahrazující B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008):

předložen těmito poslanci:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto a Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Marios Matsakis a Thierry Cornillet za skupinu ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN,

Marie Anne Isler Béguin a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

Vystoupil Colm Burke, který předložil ústní pozměňovací návrh k odstavci 8 (přijat) a uvedl, že je třeba provést opravu v odstavci 10.

přijat (P6_TA(2008)0411)


13.2. Popravy oběšením v Íránu (hlasování)

Návrhy usnesení: B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0389/2008

(nahrazující B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008):

předložen těmito poslanci:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets a Paulo Casaca za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Renate Weber za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL

Vystoupil Marco Cappato, který předložil dva ústní pozměňovací návrhy, kterými se doplňují dva nové odstavce (přijaty).

Vystoupili Raül Romeva i Rueda, který předložil dva ústní pozměňovací návrhy, a to k odstavci 9 a k bodu odůvodnění K, Paulo Casaca za skupinu PSE, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Tunne Kelam, který předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění K, Mogens Camre za skupinu UEN a Alain Hutchinson, který předložil ústní pozměňovací návrh k odstavci 9 (ústní pozměňovací návrhy, které předložil Raül Romeva i Rueda, nebyly přijaty, neboť se proti nim vyjádřilo více než 40 poslanců; ústní pozměňovací návrhy, které předložili Tunne Kelam a Alain Hutchinson, byly přijaty).

přijat (P6_TA(2008)0412)


13.3. Zabíjení albínů v Tanzánii (hlasování)

Návrhy usnesení: B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0387/2008

(nahrazující B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008):

předložen těmito poslanci:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Renate Weber a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN,

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0413)

Právní upozornění - Ochrana soukromí