Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel

13. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


13.1. Riigipööre Mauritaanias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0386/2008

(asendades B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto ja Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti ja Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel,

Marios Matsakis ja Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Marie Anne Isler Béguin ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel

Sõna võttis Colm Burke, kes esitas lõike 8 kohta suulise muudatusettepaneku (võeti vastu) ja andis teada parandusest lõikesse 10.

Vastu võetud (P6_TA(2008)0411)


13.2. Poomised Iraanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0389/2008

(asendades B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets ja Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel,

Angelika Beer, Monica Frassoni ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel

Sõna võttis Marco Cappato, kes esitas kaks suulist muudatusettepanekut lisada mõlemaga üks uus lõige (võeti vastu).

Sõna võtsid Raül Romeva i Rueda, kes esitas lõike 9 ja põhjenduse K kohta vastavalt kaks suulist muudatusettepanekut, Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel, Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Tunne Kelam, kes esitas põhjenduse K kohta suulise muudatusettepaneku, Mogens Camre fraktsiooni UEN nimel ja Alain Hutchinson, kes esitas lõike 9 kohta suulise muudatusettepaneku (Raül Romeva i Rueda suulisi muudatusettepanekuid ei võetud vastu, kuna rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle vastu; Tunne Kelami et Alain Hutchinsoni suulised muudatusettepanekud võeti vastu).

Vastu võetud (P6_TA(2008)0412)


13.3. Albiinode mõrvad Tansaanias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0387/2008

(asendades B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles ja Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel,

Renate Weber ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0413)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika