Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris - Brisele

13. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


13.1. Valsts apvērsums Mauritānijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 un B6-0409/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0386/2008

(aizstāj B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 un B6-0409/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto un Jean-Pierre Audy PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,

Marios Matsakis un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka un Adam Bielan UEN grupas vārdā,

Marie Anne Isler Béguin un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,

Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Colm Burke, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu 8 punktam (iekļauts) un norādīja uz nepieciešamu labojumu 10 punktā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0411).


13.2. Nāvessods pakarot Irānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 un B6-0404/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0389/2008

(aizstāj B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 un B6-0404/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam un Tadeusz Zwiefka PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets un Paulo Casaca PSE grupas vārdā,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries un Renate Weber ALDE grupas vārdā,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,

Angelika Beer, Monica Frassoni un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Marco Cappato, kurš iepazīstināja ar diviem mutiskiem grozījumiem, lai pievienotu divus jaunus punktus (iekļauti).

Uzstājās Raül Romeva i Rueda, kurš iepazīstināja ar diviem mutiskiem grozījumiem attiecīgi 9. punktam un K apsvērumam, Paulo Casaca PSE grupas vārdā, Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Tunne Kelam, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu K apsvērumam, Mogens Camre UEN grupas vārdā un Alain Hutchinson, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu 9. punktam (Raül Romeva i Rueda iesniegtos mutiskos grozījumus neiekļāva, jo pret tiem iebilda vairāk nekā 40deputāti; Tunne Kelam un Alain Hutchinson iesniegtos mutiskos grozījumus iekļāva).

Pieņemts (P6_TA(2008)0412).


13.3. Albīnu nogalināšana Tanzānijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 un B6-0407/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0387/2008

(aizstāj B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 un B6-0407/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,

Renate Weber un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska un Adam Bielan UEN grupas vārdā,

Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0413).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika