Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

13. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Staatsgreep in Mauritanië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 en B6-0409/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0386/2008

(ter vervanging van B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 en B6-0409/2008):

ingediend door de volgende leden:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto en Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie,

Marios Matsakis en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Marie Anne Isler Béguin en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Colm Burke, die een mondeling amendement op paragraaf 8 indient (in aanmerking genomen) en opmerkt dat er een rectificatie op paragraaf 10 moet worden aangebracht.

Aangenomen (P6_TA(2008)0411)


13.2. Executies door ophanging in Iran (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0389/2008

(ter vervanging van B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,

Angelika Beer, Monica Frassoni en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Marco Cappato, die twee mondelinge amendementen indient, elk ter toevoeging van een nieuwe paragraaf (in aanmerking genomen).

Het woord wordt gevoerd door Raül Romeva i Rueda, die twee mondelinge amendementen indient, respectievelijk op paragraaf 9 en overweging K, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Tunne Kelam, die een mondeling amendement op overweging K indient, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, en Alain Hutchinson, die een mondeling amendement op paragraaf 9 indient (de mondelinge amendementen van Raül Romeva i Rueda worden niet in aanmerking genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar aantekenen; de mondelinge amendementen van Tunne Kelam en Alain Hutchinson worden in aanmerking genomen).

Aangenomen (P6_TA(2008)0412)


13.3. Moord op albino's in Tanzania (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 en B6-0407/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0387/2008

(ter vervanging van B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 en B6-0407/2008):

ingediend door de volgende leden:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie,

Renate Weber en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0413)

Juridische mededeling - Privacybeleid