Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 septembrie 2008 - Bruxelles

13. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Lovitură de stat în Mauritania (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 şi B6-0409/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0386/2008

care înlocuieşte B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 şi B6-0409/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE,

Marios Matsakis şi Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Marie Anne Isler Béguin şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,

Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL

A intervenit Colm Burke, care a prezentat un amendament oral la alineatul (8) (reţinut)şi a indicat o rectificare care ar trebui introdusă la alineatul (10).

Adoptat (P6_TA(2008)0411)


13.2. Execuţii prin spânzurare în Iran (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 şi B6-0404/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0389/2008

care înlocuieşte B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 şi B6-0404/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets şi Paulo Casaca, în numele Grupului PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL

A intervenit Marco Cappato, care a prezentat două amendamente orale care adaugă fiecare un nou alineat (reţinute).

Au intervenit: Raül Romeva i Rueda, care a prezentat două amendamente orale la alineatul (9) şi respectiv la considerentul (K), Paulo Casaca, în numele Grupului PSE, Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Tunne Kelam, care a prezentat un amendament oral la considerentul (K), Mogens Camre, în numele Grupului UEN, şi Alain Hutchinson, care a prezentat un amendament oral la alineatul (9) (amendamentel orale ale lui Raül Romeva i Rueda nu au fost reţinute, întrucât mai mult de 40 de deputaţi s-au opus; amendamentele orale ale deputaţilor Tunne Kelam şi Alain Hutchinson au fost reţinute).

Adoptat (P6_TA(2008)0412)


13.3. Asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 şi B6-0407/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0387/2008

care înlocuieşte B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 şi B6-0407/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE,

Renate Weber şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0413)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate