Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Štátny prevrat v Mauretánii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0386/2008

(nahrádzajúci B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008):

podaný týmito poslancami:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto a Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Marios Matsakis a Thierry Cornillet za skupinu ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN,

Marie Anne Isler Béguin a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

V rozprave vystúpil Colm Burke, ktorý podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 8 (prijatý) a uviedol, že je potrebné urobiť opravu v odseku 10.

Prijatý (P6_TA(2008)0411)


13.2. Popravy obesením v Iráne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0389/2008

(nahrádzajúci B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets a Paulo Casaca za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Renate Weber za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL

V rozprave vystúpil Marco Cappato, ktorý podal dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pričom každým z nich sa pridáva nový odsek (prijaté).

Vystúpili títo poslanci: Raül Romeva i Rueda, ktorý podal dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a to k odseku 9 a k odôvodneniu K, Paulo Casaca za skupinu PSE, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Tunne Kelam, ktorý podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu K, Mogens Camre za skupinu UEN a Alain Hutchinson, ktorý podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9 (ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podal Raül Romeva i Rueda, neboli prijaté, keďže sa proti ich prijatiu vyslovilo viac ako 40 poslancov; ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podali Tunne Kelam a Alain Hutchinson, boli prijaté).

Prijatý (P6_TA(2008)0412)


13.3. Vraždenie albínov v Tanzánii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0387/2008

(nahrádzajúci B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008):

podaný týmito poslancami:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Renate Weber a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN,

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2008)0413)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia