Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

14. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE-DE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Dragoş Florin David

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Sebastiano Sanzarello

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: Eleonora Lo Curto

Προσωρινή επιτροπή για την κλιματική αλλαγή: Iva Zanicchi

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου