Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

14. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Dragoş Florin David

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Sebastiano Sanzarello

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: Eleonora Lo Curto

Tijdelijke Commissie klimaatverandering: Iva Zanicchi

Juridische mededeling - Privacybeleid