Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

14. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Macedónsko: Dragoş Florin David

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Sebastiano Sanzarello

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Eleonora Lo Curto

Dočasný výbor pre klimatické zmeny: Iva Zanicchi

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia