Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Палестински затворници в израелски затвори (внесени предложения за резолюция)
 4.Средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г. (разискване)
 5.Опазване на почвите (разискване)
 6.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация (КСР) ***I (гласуване)
  
7.2.Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността * (гласуване)
  
7.3.Палестински затворници в израелски затвори (гласуване)
  
7.4.Оценка на санкциите, налагани от ЕС, като част от неговите действия и политики в областта на правата на човека (гласуване)
  
7.5.Хилядолетие за развитие - Цел 5 : подобряване на майчиното здраве (гласуване)
  
7.6.Търговия с услуги (гласуване)
  
7.7.Европейска пристанищна политика (гласуване)
  
7.8.Товарният транспорт в Европа (гласуване)
  
7.9.Средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г. (гласуване)
 8.Съобщение на председателството
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Държавен преврат в Мавритания
  
12.2.Обесвания в Иран
  
12.3.Убийства на албиноси в Танзания
 13.Време за гласуване
  
13.1.Държавен преврат в Мавритания (гласуване)
  
13.2.Обесвания в Иран (гласуване)
  
13.3.Убийства на албиноси в Танзания (гласуване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Решения относно някои документи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (227 kb) Присъствен списък (57 kb)       
 
Протокол (152 kb) Присъствен списък (22 kb) Резултати от гласувания (574 kb) Резултати от поименно гласуване (1417 kb) 
 
Протокол (234 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (187 kb) Резултати от поименно гласуване (445 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност