Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Palæstinensiske fanger i Israel (indgivne beslutningsforslag)
 4.Midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for sundhed og miljø 2004-2010 (forhandling)
 5.Beskyttelse af jordbunden (forhandling)
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 204a)
 7.Afstemningstid
  7.1.Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer ***I (afstemning)
  7.2.Centralasiatiske landes ret til finansiering efter Rådets afgørelse 2006/1016/EF * (afstemning)
  7.3.Palæstinensiske fanger i Israel (afstemning)
  7.4.Evaluering af EU-sanktioner på menneskerettighedsområdet (afstemning)
  7.5.Millenniumudviklingsmålene - Mål nr. 5: Forbedring af sundhedsplejen for mødre (afstemning)
  7.6.Handel med tjenesteydelser (afstemning)
  7.7.Europæisk havnepolitik (afstemning)
  7.8.Godstransport i Europa (afstemning)
  7.9.Midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for sundhed og miljø 2004-2010 (afstemning)
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  12.1.Statskuppet i Mauretanien
  12.2.Henrettelser ved hængning i Iran
  12.3.Drab på albinoer i Tanzania
 13.Afstemningstid
  13.1.Statskuppet i Mauretanien (afstemning)
  13.2.Henrettelser ved hængning i Iran (afstemning)
  13.3.Drab på albinoer i Tanzania (afstemning)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste møde
 19.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (203 kb) Deltagerliste (57 kb)       
 
Protokol (143 kb) Deltagerliste (22 kb) Afstemningsresultater (441 kb) Afstemning ved navneopråb (1370 kb) 
 
Protokol (216 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (163 kb) Afstemning ved navneopråb (434 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik