Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (debat)
 5.Bodembescherming (debat)
 6.Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)
 7.Stemmingen
  7.1.Gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen ***I (stemming)
  7.2.Toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad * (stemming)
  7.3.Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (stemming)
  7.4.De evaluatie van sancties van de EU als deel van optreden en beleid van de EU op het gebied van de mensenrechten (stemming)
  7.5.Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders (stemming)
  7.6.Handel in diensten (stemming)
  7.7.Europees havenbeleid (stemming)
  7.8.Goederenvervoer in Europa (stemming)
  7.9.Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (stemming)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.Staatsgreep in Mauritanië
  12.2.Executies door ophanging in Iran
  12.3.Moord op albino's in Tanzania
 13.Stemmingen
  13.1.Staatsgreep in Mauritanië (stemming)
  13.2.Executies door ophanging in Iran (stemming)
  13.3.Moord op albino's in Tanzania (stemming)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (207 kb) Presentielijst (57 kb)       
 
Notulen (147 kb) Presentielijst (22 kb) Uitslag van de stemming (539 kb) Hoofdelijke stemming (1410 kb) 
 
Notulen (220 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (164 kb) Hoofdelijke stemming (433 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid