Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Więźniowie palestyńscy w Izraelu (złożone projekty rezolucji)
 4.Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (debata)
 5.Ochrona gleby (debata)
 6.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
 7.Głosowanie
  7.1.Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (głosowanie)
  7.2.Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE * (głosowanie)
  7.3.Więźniowie palestyńscy w Izraelu (głosowanie)
  7.4.Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka (głosowanie)
  7.5.Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (głosowanie)
  7.6.Handel usługami (głosowanie)
  7.7.Europejska polityka portowa (głosowanie)
  7.8.Transport towarowy w Europie (głosowanie)
  7.9.Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (głosowanie)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  12.1.Zamach stanu w Mauretanii
  12.2.Wieszanie ludzi w Iranie
  12.3.Zabójstwa albinosów w Tanzanii
 13.Głosowanie
  13.1.Zamach stanu w Mauretanii (głosowanie)
  13.2.Wieszanie ludzi w Iranie (głosowanie)
  13.3.Zabójstwa albinosów w Tanzanii (głosowanie)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (205 kb) Lista obecności (57 kb)       
 
Protokół (145 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (445 kb) Głosowanie imienne (917 kb) 
 
Protokół (220 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (175 kb) Głosowanie imienne (435 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności