Seznam 
Zápis
PDF 214kWORD 141k
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Palestinští vězni v Izraeli (předložené návrhy usnesení)
 4.Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 (rozprava)
 5.Ochrana půdy (rozprava)
 6.Oprava (článek 204a jednacího řádu)
 7.Hlasování
  
7.1.Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů ***I (hlasování)
  
7.2.Způsobilost středoasijských zemí podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES * (hlasování)
  
7.3.Palestinští vězni v Izraeli (hlasování)
  
7.4.Hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv (hlasování)
  
7.5.Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek (hlasování)
  
7.6.Obchod se službami (hlasování)
  
7.7.Evropská přístavní politika (hlasování)
  
7.8.Nákladní doprava v Evropě (hlasování)
  
7.9.Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 (hlasování)
 8.Sdělení předsednictví
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
12.1.Státní převrat v Mauritánii
  
12.2.Popravy oběšením v Íránu
  
12.3.Zabíjení albínů v Tanzánii
 13.Hlasování
  
13.1.Státní převrat v Mauritánii (hlasování)
  
13.2.Popravy oběšením v Íránu (hlasování)
  
13.3.Zabíjení albínů v Tanzánii (hlasování)
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:00.

°
° ° °

Vystoupili: Bernd Posselt a Philip Bushill-Matthews ke konání druhého zářijového dílčího zasedání v Bruselu (předsedkyně odpověděla, že situace bude objasněna po skončení poledního hlasování).


2. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

– Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (KOM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

REGI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh na převod položek DEC 20/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 22/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 23/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 25/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 26/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


3. Palestinští vězni v Izraeli (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0040/2008), kterou pokládají Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Radě: Palestinci zadržovaní v izraelských vězeních (B6-0166/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0041/2008), kterou pokládají Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Komisi: Palestinci zadržovaní v izraelských vězeních (B6-0167/2008)

Rozprava se konala dne 9.7.2008 (bod 15 zápisu ze dne 09.07.2008).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

– Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas a Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích (B6-0343/2008);

– Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó a Olle Schmidt za skupinu ALDE o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích (B6-0380/2008);

– Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích (B6-0381/2008);

– Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích (B6-0382/2008);

– Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích (B6-0415/2008);

– Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích (B6-0416/2008).

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 04.09.2008.


4. Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 (rozprava)

Zpráva o střednědobém přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries uvedla zprávu.

Vystoupili: Nathalie Kosciusko-Morizet (úřadující předsedkyně Rady) a Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Anne Ferreira za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezařazená, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu a Genowefa Grabowska.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Nathalie Kosciusko-Morizet a Stavros Dimas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupila Frédérique Ries.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 04.09.2008.


5. Ochrana půdy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0070/2008), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI Radě: Pokrok, kterého Rada dosáhla v souvislosti s rámcovou směrnicí o ochraně půdy (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Nathalie Kosciusko-Morizet (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis a Czesław Adam Siekierski.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister a Robert Sturdy.

Vystoupili: Nathalie Kosciusko-Morizet a Stavros Dimas.

Rozprava je uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

6. Oprava (článek 204a jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- Oprava k postoji Evropského parlamentu přijatém ve druhém čtení dne 19. června 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Oprava se týká těchto jazyků: španělština, čeština, řečtina, litevština, lotyština, maltština, rumunština a slovinština.

Podle čl. 204a odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

°
° ° °

Vystoupili: Zbigniew Zaleski k výrokům, které při včerejším hlasování o Gruzii pronesl Martin Schulz (bod 7.5 zápisu ze dne 03.09.2008), a Martin Schulz k tomuto vystoupení.

Vystoupil Jörg Leichtfried k otázce místa konání druhého zářijového dílčího zasedání (předseda odpověděl, že se k záležitosti vyjádří po skončení hlasování).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupili Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, která požádala o vrácení věci výboru podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu, k této žádosti Brian Simpson za skupinu PSE, Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE a Timothy Kirkhope (zpravodaj).

Parlament žádost zamítl EH (265 pro, 300 proti, 37 zdržení se).

Poté se konalo hlasování.

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0402)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0402)


7.2. Způsobilost středoasijských zemí podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství [KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0403)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palestinští vězni v Izraeli (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 a B6-0416/2008

Rozprava se konala dne 9.7.2008 (bod 15 zápisu ze dne 09.07.2008).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 4.9.2008 (bod 2 zápisu ze dne 04.09.2008).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0343/2008

(nahrazující B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 a B6-0382/2008):

předložen těmito poslanci:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Proinsias De Rossa za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies a Marian Harkin za skupinu ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini a Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL,

Brian Crowley

přijat (P6_TA(2008)0404)

(Návrhy usnesení B6-0415/2008 a B6-0416/2008 se neberou v potaz.)


7.4. Hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv (hlasování)

Zpráva o hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv [2008/2031(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

Vystoupila Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, aby oznámila, že PN 10 byl stažen.

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0405)


7.5. Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 a B6-0396/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0377/2008

(nahrazující B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 a B6-0395/2008):

předložen těmito poslanci:

Colm Burke za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker a Iratxe García Pérez za skupinu PSE,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE,

Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0406)

(Návrh usnesení B6-0396/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Vystoupila Ewa Tomaszewska k průběhu hlasování.


7.6. Obchod se službami (hlasování)

Zpráva o obchodu se službami [2008/2004(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0407)


7.7. Evropská přístavní politika (hlasování)

Zpráva o evropské přístavní politice [2008/2007(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0408)


7.8. Nákladní doprava v Evropě (hlasování)

Zpráva o nákladní dopravě v Evropě [2008/2008(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0409)


7.9. Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 (hlasování)

Zpráva o střednědobém přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0410)


8. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že druhé zářijové dílčí zasedání (22. až 25. 9. 2008) se bude konat v Bruselu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Palestinští vězni v Izraeli – RC-B6-0343/2008:

Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke a Philip Claeys

Zpráva Hélène Flautre - A6-0309/2008:

Véronique De Keyser, Frank Vanhecke a Ryszard Czarnecki

Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek – RC-B6-0377/2008:

Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan a Linda McAvan

Zpráva Syed Kamall - A6-0283/2008:

Czesław Adam Siekierski

Zpráva Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008:

Czesław Adam Siekierski


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska a Corien Wortmann-Kool sdělili, že jejich hlasovací zařízení při části hlasování o společném návrhu usnesení o „Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek” – RC-B6-0377/2008 nefungovalo.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 3 zápisu ze dne 02.09.2008)


12.1. Státní převrat v Mauritánii

Návrhy usnesení B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki a Colm Burke uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Koenraad Dillen nezařazený, a Filip Kaczmarek.

Podle postupu "catch the eye" vystoupili: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 04.09.2008.


12.2. Popravy oběšením v Íránu

Návrhy usnesení B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda a Marcin Libicki uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Koenraad Dillen nezařazený, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz a Marek Aleksander Czarnecki.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 04.09.2008.


12.3. Zabíjení albínů v Tanzánii

Návrhy usnesení B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis a Erik Meijer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, a Urszula Krupa za skupinu IND/DEM.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Avril Doyle.

Vystoupil Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 04.09.2008.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Státní převrat v Mauritánii (hlasování)

Návrhy usnesení: B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0386/2008

(nahrazující B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008):

předložen těmito poslanci:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto a Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Marios Matsakis a Thierry Cornillet za skupinu ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka a Adam Bielan za skupinu UEN,

Marie Anne Isler Béguin a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

Vystoupil Colm Burke, který předložil ústní pozměňovací návrh k odstavci 8 (přijat) a uvedl, že je třeba provést opravu v odstavci 10.

přijat (P6_TA(2008)0411)


13.2. Popravy oběšením v Íránu (hlasování)

Návrhy usnesení: B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0389/2008

(nahrazující B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008):

předložen těmito poslanci:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets a Paulo Casaca za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Renate Weber za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL

Vystoupil Marco Cappato, který předložil dva ústní pozměňovací návrhy, kterými se doplňují dva nové odstavce (přijaty).

Vystoupili Raül Romeva i Rueda, který předložil dva ústní pozměňovací návrhy, a to k odstavci 9 a k bodu odůvodnění K, Paulo Casaca za skupinu PSE, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Tunne Kelam, který předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění K, Mogens Camre za skupinu UEN a Alain Hutchinson, který předložil ústní pozměňovací návrh k odstavci 9 (ústní pozměňovací návrhy, které předložil Raül Romeva i Rueda, nebyly přijaty, neboť se proti nim vyjádřilo více než 40 poslanců; ústní pozměňovací návrhy, které předložili Tunne Kelam a Alain Hutchinson, byly přijaty).

přijat (P6_TA(2008)0412)


13.3. Zabíjení albínů v Tanzánii (hlasování)

Návrhy usnesení: B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0387/2008

(nahrazující B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008):

předložen těmito poslanci:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Renate Weber a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN,

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0413)


14. Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politické skupiny PPE-DE schválil Parlament tato jmenování:

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Makedonie: Dragoş Florin David

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye): Sebastiano Sanzarello

Delegace pro vztahy s Afghánistánem: Eleonora Lo Curto

dočasný výbor pro změnu klimatu: Iva Zanicchi


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupeno výboru

výbor LIBE

- Právní ochrana dospělých - přeshraniční dopad (2008/2123(INI))
předáno příslušný výbor: JURI
stanovisko: LIBE

výbor PETI

- Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: PETI, AFCO, JURI

Rozhodnutí o vypracování zprávy podle článku 202 jednacího řádu

výbor AFCO

- Používání symbolů Unie Parlamentem (2007/2240(REG))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

výbor AFCO

– Iniciativa Evropského parlamentu týkající se jeho složení ode dne 14. července 2009 (2008/2168(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor LIBE

– Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (2008/2184(INI))
(stanovisko: JURI)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor REGI

– Provádění nařízení o strukturálních fondech na období 2007–2013: výsledky jednání o vnitrostátních strategiích a operativních programech v oblasti soudržnosti (2008/2183(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 39 jednacího řádu)

výbor AFCO

– Pokyny pro návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování občanské iniciativy podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii (2008/2169(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor DEVE

– Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (2008/2170(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor JURI

– Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (2008/2180(INI))
(stanovisko: LIBE)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor PECH

– Směrem k evropskému plánu pro kontrolu populace kormoránů zaměřenému na snížení jejich nepříznivého vlivu na rybolovné zdroje, rybolov a akvakulturu (2008/2177(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

– Společná rybářská politika a ekosystémový přístup k řízení rybolovu (2008/2178(INI))
(stanovisko: ENVI)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor AGRI

– Rozdíl mezi výrobními a spotřebitelskými cenami (2008/2175(INI)) (na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor CULT

– Účast Společenství v Evropské audiovizuální observatoři (2008/2179(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor FEMM

– Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti herectví (2008/2182(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor IMCO

– Ochrana spotřebitelů, a zejména nezletilých, v souvislosti s videohrami (2008/2173(INI))
(stanovisko: CULT, LIBE)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

– Evropský pracovní průkaz poskytovatelů služeb (2008/2172(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor INTA

– Obchodní a hospodářské vztahy s Čínou (2008/2171(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor LIBE

– Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci (2008/2181(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

výbor REGI

– Zelená kniha o územní soudržnosti a stav jednání ohledně budoucí reformy politiky soudržnosti (2008/2174(INI))
(na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2008)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 114 odst. 3 jednacího řádu)

výbor LIBE

– Hodnocení dohody o PNR mezi Austrálií a EU (2008/2187(INI))

(stanovisko: AFET)

– Posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu (2008/2160(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE)


16. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 22.9.2008 do 25.9.2008.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí