Index 
Jegyzőkönyv
PDF 222kWORD 151k
2008. szeptember 4., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Palesztin foglyok Izraelben (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálata (vita)
 5.Talajvédelem (vita)
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 7.Szavazások órája
  
7.1.A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzata ***I (szavazás)
  
7.2.A közép-ázsiai országok jogosultsága a 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében * (szavazás)
  
7.3.Palesztin foglyok Izraelben (szavazás)
  
7.4.Az emberi jogok területével kapcsolatos közösségi fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékelése (szavazás)
  
7.5.Millennium a fejlesztésért - 5. cél: az édesanyák egészségének javítása (szavazás)
  
7.6.Szolgáltatások kereskedelme (szavazás)
  
7.7.Európai kikötői politika (szavazás)
  
7.8.Európai áruszállítás (szavazás)
  
7.9.A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálata (szavazás)
 8.Az elnök közleménye
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
12.1.Államcsíny Mauritániában
  
12.2.Akasztások Iránban
  
12.3.Albínók meggyilkolása Tanzániában
 13.Szavazások órája
  
13.1.Államcsíny Mauritániában (szavazás)
  
13.2.Akasztások Iránban (szavazás)
  
13.3.Albínók meggyilkolása Tanzániában (szavazás)
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 16.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontjai
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt és Philip Bushill-Matthews a szeptemberi II. ülés Brüsszelben való megtartásáról (az elnök azt válaszolja, hogy erről a ma déli Szavazások órájának végén közlemény kibocsátására kerül sor).


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fókatermékek kereskedelméről (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Javaslat: a Tanács rendelete a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

vélemény :

REGI

- Javaslat: a Tanács irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO

- A DEC 20/2008. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 22/2008. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 23/2008. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 25/2008. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 26/2008. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG


3. Palesztin foglyok Izraelben (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0040/2008), felteszi: Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a Tanácshoz: Az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rabok (B6-0166/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0041/2008), felteszi: Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a Bizottsághoz: Az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rabok (B6-0167/2008)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.07.09 (2008.07.09-i jegyzőkönyv 15. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas és Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó és Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano és Véronique De Keyser, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert és Vito Bonsignore, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetérő (B6-0416/2008).

Szavazás: 2008.09.04-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


4. A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálata (vita)

Jelentés a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról [2007/2252(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nathalie Kosciusko-Morizet (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Anne Ferreira, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu és Genowefa Grabowska.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Miroslav Mikolášik és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Nathalie Kosciusko-Morizet és Stavros Dimas.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Frédérique Ries.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.09.04-i jegyzőkönyv 7.9. pont .


5. Talajvédelem (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0070/2008), felteszi: Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A talajvédelemről szóló keretirányelvet érintő előrelépések a Tanácsban (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Nathalie Kosciusko-Morizet (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Cristina Gutiérrez-Cortines, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister és Robert Sturdy.

Felszólal: Nathalie Kosciusko-Morizet és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés az Európai Parlament által második olvasatban, 2008. június 19-én megállapított állásponthoz, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a veszélyes áruk belföldi szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel, P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

E helyesbítés a következő nyelveket érinti: cseh, görög, lett, litván, máltai, román, spanyol és szlovén.

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető a „Séance en direct” honlapon.

°
° ° °

Felszólal: Zbigniew Zaleski a Martin Schulz által tegnap a Grúziáról folytatott szavazással kapcsolatban kifejtett nézetekről (2008.09.03-i jegyzőkönyv 7.5. pont ), és Martin Schulz erről a felszólalásról.

Felszólal: Jörg Leichtfried a szeptemberi II. ülés helyszínével kapcsolatban (az elnök azt válaszolja, hogy erről a Szavazások órájának végén közleményt tesz majd).


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzata ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki kéri a szöveg bizottsághoz utalását az eljárási szabályzat 168. cikke (2) bekezdésének megfelelően, valamint erről a kérelemről Brian Simpson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Timothy Kirkhope (előadó).

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (265 mellette, 300 ellene, 37 tartózkodás).

A szavazás tehát lezárult.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0402)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0402)


7.2. A közép-ázsiai országok jogosultsága a 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében a közép-ázsiai országok jogosultságáról [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0403)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palesztin foglyok Izraelben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 és B6-0416/2008

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.07.09 (2008.07.09-i jegyzőkönyv 15. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2008.09.04 (2008.09.04-i jegyzőkönyv 2. pont).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0343/2008

(amely a B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 és B6-0382/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser és Proinsias De Rossa, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies és Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit és Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini és Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Brian Crowley

Elfogadva (P6_TA(2008)0404)

(A B6-0415/2008 és a B6-0416/2008 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. Az emberi jogok területével kapcsolatos közösségi fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékelése (szavazás)

Jelentés az emberi jogok területével kapcsolatos közösségi fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékeléséről [2008/2031(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Felszólal: Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki jelzi, hogy a 10. módosítást visszavonták.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0405)


7.5. Millennium a fejlesztésért - 5. cél: az édesanyák egészségének javítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 és B6-0396/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0377/2008

(amely a B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 és B6-0395/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Colm Burke, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker és Iratxe García Pérez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler és Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken és Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer és Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0406)

(A B6-0396/2008 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások a szavazásról:

Felszólal: Ewa Tomaszewska a szavazás lefolyásáról.


7.6. Szolgáltatások kereskedelme (szavazás)

Jelentés a szolgáltatások kereskedelméről [2008/2004(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0407)


7.7. Európai kikötői politika (szavazás)

Jelentés az európai kikötői politikáról [2008/2007(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0408)


7.8. Európai áruszállítás (szavazás)

Jelentés az európai áruszállításról [2008/2008(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0409)


7.9. A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról [2007/2252(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0410)


8. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a szeptemberi II. ülést (2008. szeptember 11-12.) Brüsszelben tartják majd.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Palesztin foglyok Izraelben - RC-B6-0343/2008:
Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke és Philip Claeys

Hélène Flautre-jelentés - A6-0309/2008:
Véronique De Keyser, Frank Vanhecke és Ryszard Czarnecki

Millennium a fejlesztésért - 5. cél: az édesanyák egészségének javítása - RC-B6-0377/2008:
Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan és Linda McAvan

Syed Kamall-jelentés - A6-0283/2008:
Czesław Adam Siekierski

Josu Ortuondo Larrea-jelentés - A6-0308/2008:
Czesław Adam Siekierski


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska és Corien Wortmann-Kool közlik, hogy szavazógépük a «Millennium a fejlesztésért - 5. cél: az édesanyák egészségének javítása» - RC-B6-0377/2008 - közös állásfoglalásra irányuló indítványra vonatkozó szavazások egy részénél nem működött.


(A 13.05 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Manuel António SANTOS
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2008.09.02-i jegyzőkönyv 3. pont.)


12.1. Államcsíny Mauritániában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 és B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki és Colm Burke előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, és Filip Kaczmarek.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.09.04-i jegyzőkönyv 13.1. pont .


12.2. Akasztások Iránban

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 és B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda és Marcin Libicki előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Proinsias De Rossa, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mogens Camre, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz és Marek Aleksander Czarnecki.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.09.04-i jegyzőkönyv 13.2. pont .


12.3. Albínók meggyilkolása Tanzániában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 és B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis és Erik Meijer előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Avril Doyle.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.09.04-i jegyzőkönyv 13.3. pont .


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. Államcsíny Mauritániában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 és B6-0409/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0386/2008

(amely a B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 és B6-0409/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto és Jean-Pierre Audy, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti és Alain Hutchinson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marios Matsakis és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Marie Anne Isler Béguin és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Felszólal: Colm Burke, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a (8) bekezdéshez (elfogadják), és felhívja a figyelmet a (10) bekezdésben végrehajtandó helyesbítésre.

Elfogadva (P6_TA(2008)0411)


13.2. Akasztások Iránban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 és B6-0404/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0389/2008

(amely a B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 és B6-0404/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam és Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets és Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Angelika Beer, Monica Frassoni és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Felszólal: Marco Cappato, aki két szóbeli módosító javaslatot tesz, melyek célja egy-egy új bekezdés betoldása (elfogadják).

Felszólal: Raül Romeva i Rueda, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a (9) bekezdéshez, valamint a K preambulumbekezdéshez, Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Tunne Kelam, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a K preambulumbekezdéshez, Mogens Camre, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,és Alain Hutchinson, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a (9) bekezdéshez (Raül Romeva i Rueda szóbeli módosító javaslatait nem fogadják el, mert több mint 40 képviselő velük szemben foglalt állást; Tunne Kelam és Alain Hutchinson szóbeli módosító javaslatait elfogadják).

Elfogadva (P6_TA(2008)0412)


13.3. Albínók meggyilkolása Tanzániában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 és B6-0407/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0387/2008

(amely a B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 és B6-0407/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles és Alain Hutchinson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Renate Weber és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0413)


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Dragoş Florin David

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Sebastiano Sanzarello

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Eleonora Lo Curto

az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság: Iva Zanicchi


15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

LIBE bizottság

- A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (2008/2123(INI))
utalva: illetékes: JURI
vélemény: LIBE

PETI bizottság

- Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
utalva: illetékes: LIBE
vélemény: PETI, AFCO, JURI

Jelentés készítésére vonatkozó határozat, az eljárási szabályzat 202. cikke szerint

AFCO bizottság

- Az uniós szimbólumok Parlament általi használata (2007/2240(REG))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

AFCO bizottság

- Az Európai Parlamentnek a 2009. július 14. utáni összetételére vonatkozó kezdeményezése (2008/2168(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (2008/2184(INI))
(vélemény: JURI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

REGI bizottság

- A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei (2008/2183(INI))
(vélemény: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
((Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 39. cikke)

AFCO bizottság

- Iránymutatások az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése szerinti állampolgári kezdeményezések végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozóan (2008/2169(INI))
(vélemény: PETI, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 45. cikke)

DEVE bizottság

- A gazdasági partnerségi megállapodások fejlesztésre gyakorolt hatása (2008/2170(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A tagállamok bíróságai közötti együttműködés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében (2008/2180(INI))
(vélemény: LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

PECH bizottság

- A kormoránok által a halállományt, a halászatot és az akvakultúrát érintő egyre növekvő károk minimálisra csökkentését célzó, kormoránokra vonatkozó európai gazdálkodási terv kidolgozása (2008/2177(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

- A közös halászati politika és ökoszisztéma-alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban (2008/2178(INI))
(vélemény: ENVI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

AGRI bizottság

- A termelői árak és a fogyasztók által fizetett árak közötti jelentős különbség (2008/2175(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

CULT bizottság

- A Közösség részvétele az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetben (2008/2179(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

FEMM bizottság

- Egyenlő bánásmód és egyenlő hozzáférés a férfiak és a nők számára az előadóművészet területén (2008/2182(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

IMCO bizottság

- A fogyasztók – különösen a kiskorúak – védelme a videojátékok tekintetében (2008/2173(INI))
(vélemény: CULT, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

- Európai szakmai kártya a szolgáltatók számára (2008/2172(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

INTA bizottság

- Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Kínával (2008/2171(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Az Európai Unió külső határainak igazgatása terén tapasztalható fejlemények és a harmadik országok hasonló tapasztalatai (2008/2181(INI))
(vélemény: DEVE, AFET)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

REGI bizottság

- Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról (2008/2174(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.07.09-i határozatát követően)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 114. cikkének (3) bekezdése)

LIBE bizottság

- Az EU és Ausztrália közötti PNR-megállapodás értékelése(2008/2187(INI))
(vélemény: AFET)

- A biztonság és az alapvető szabadságjogok Interneten történő megerősítése (2008/2160(INI))
(vélemény: CULT, ITRE)


16. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2008.09.22 - 2008.09.25.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.45 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat