Indiċi 
Minuti
PDF 224kWORD 147k
Il-Ħamis, 4 ta' Settembru 2008 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Priġunieri palestinjani fl-Israel (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010 (dibattitu)
 5.Il-protezzjoni tal-art (dibattitu)
 6.Corrigendum (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Kodiċi ta' kondotta għall-użu ta' sistemi tal-informatika ta' riservazzjoni ***I (votazzjoni)
  
7.2.L-eliġibilità tal-pajjiżi tal-Ażja Ċentrali skond id-Deċiżjoni 2006/1016/KE tal-Kunsill * (votazzjoni)
  
7.3.Priġunieri palestinjani fl-Israel (votazzjoni)
  
7.4.L-evalwazzjoni tas-sanzjonijiet tal-UE bħala parti mill-azzjonijiet u l-politiki tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
7.5.Għan ta' żvilupp għall-millenju - Objettiv 5: titjib tas-saħħa materna (votazzjoni)
  
7.6.Il-Kummerċ tas-Servizzi (votazzjoni)
  
7.7.Politika Ewropea għall-Portijiet (votazzjoni)
  
7.8.It-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa (votazzjoni)
  
7.9.Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010 (votazzjoni)
 8.Avviż mill-President
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
12.1.Kolp ta' Stat fil-Mawritanja
  
12.2.Tgħalliq fl-Iran
  
12.3.Qtil ta' albinos fit-Tanżanija
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Kolp ta' Stat fil-Mawritanja (votazzjoni)
  
13.2.Tgħalliq fl-Iran (votazzjoni)
  
13.3.Qtil ta' albinos fit-Tanżanija (votazzjoni)
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dati tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.

°
° ° °

Tkellmu: Bernd Posselt u Philip Bushill-Matthews dwar l-organizzazzjoni tas-seduta ta' Settembru II fi Brussell (Il-President wieġeb li wara l-ħin tal-votazzjoni f'nofsinhar, se tinħareġ komunikazzjoni dwar is-sitwazzjoni).


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 639/2004 dwar l-amministrazzjoni tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-iktar periferiċi tal-Komunità (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

REGI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE , fir-rigward ta' rati mnaqqsa ta' taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 20/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 22/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 23/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 25/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 26/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG


3. Priġunieri palestinjani fl-Israel (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0040/2008) mressqa minn Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, lill-Kunsill: Il-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (B6-0166/2008)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0041/2008) mressqa minn Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, lill-Kummissjoni: Il-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (B6-0167/2008)

Id-dibattitu sar fid-data 09.07.2008 (punt 15 tal- Minuti ta' 09.07.2008).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas u Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri Palestinjani f'ħabsijiet Iżraeljani (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó u Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri Palestinjani f'ħabsijiet Iżraeljani (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano u Véronique De Keyser f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri Palestinjani f'ħabsijiet Iżraeljani (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri Palestinjani f'ħabsijiet Iżraeljani (B6-0382/2008).

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert u Vito Bonsignore f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-qagħda tal-priġunieri Palestinjani f'ħabsijiet Iżraeljani (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-qagħda tal-priġunieri Palestinjani f'ħabsijiet Iżraeljani (B6-0416/2008).

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 04.09.2008.


4. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010 (dibattitu)

Rapport dwar l-evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu: Nathalie Kosciusko-Morizet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE-DE, Anne Ferreira f'isem il-Grupp PSE, Lena Ek f'isem il-Grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN, Hiltrud Breyer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu u Genowefa Grabowska.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu: Nathalie Kosciusko-Morizet u Stavros Dimas.

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

Tkellem Frédérique Ries.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 04.09.2008.


5. Il-protezzjoni tal-art (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0070/2008) mressqa minn Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Progress fi ħdan il-Kunsill fir-rigward tad-Direttiva Qafas dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Nathalie Kosciusko-Morizet (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-Grupp PPE-DE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister u Robert Sturdy.

Tkellmu: Nathalie Kosciusko-Morizet u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

6. Corrigendum (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat responsabbli kkoreġa l-iżbalji li ġejjin f'test appruvat mill-Parlament Ewropew:

- Corrigendum dwar il-pożizzjoni tal-Parlament adottata fit-tieni qari tad-19 ta' Ġunju 2008 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-għan ta' l-adozzjoni tad-direttiva tal- Parlement Ewropew u tal-Kunsill relatata mat-trasport intern ta' merkanzija perikoluża P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Dan il-corrigendum jikkonċerna l-lingwi li ġejjin: l-Ispanjol, iċ-Ċek, il-Grieg, il-Litwanjan, il-Latvjan, il-Malti, ir-Rumen u s-Sloven.

Skont l-Artikolu 204a(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies appruvat sakemm fi żmien tmienja u erbgħin siegħa mit-tħabbir tiegħu, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum huwa disponibbli fuq is-sit Séance en direct.

°
° ° °

Tkellmu: Zbigniew Zaleski dwar il-proposti mressqa minn Martin Schulz matul il-votazzjoni tal-bieraħ dwar il-Ġeorġja (punt 7.5 tal- Minuti ta' 03.09.2008) u Martin Schulz dwar dan l-intervent.

Tkellem Jörg Leichtfried dwar il-kwistjoni dwar fejn se tiltaqa' s-sessjoni ta' Settembru II. (Il-President irrispondih li huwa kien se jagħmel avviż dwar dan is-suġġett wara l-ħin tal-votazzjoni).


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Kodiċi ta' kondotta għall-użu ta' sistemi tal-informatika ta' riservazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Kodiċi ta' Kondotta għal sistemi ta' prenotazzjoni kompjuterizzata [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Tkellmu: Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-Grupp ALDE, li talbet li jerġa' jintbagħat it-test diskuss skont l-Artikolu 168(2) tar-Regoli ta' Proċedura, u dwar din it-talba, Brian Simpson f'isem il-Grupp PSE, Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, u Timothy Kirkhope (rapporteur).

Il-Parlament ċaħad t-talba permezz ta' VE (265 favur, 300 kontra, 37 astensjonijiet).

Il est donc procédé au vote.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0402)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0402)


7.2. L-eliġibilità tal-pajjiżi tal-Ażja Ċentrali skond id-Deċiżjoni 2006/1016/KE tal-Kunsill * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-eliġibilità tal-pajjiżi tal-Ażja Ċentrali skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/1016/KE li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti barra mill-Komunità [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0403)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0403)


7.3. Priġunieri palestinjani fl-Israel (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 u B6-0416/2008

Id-dibattitu sar fid-data 09.07.2008 (punt 15 tal- Minuti ta' 09.07.2008).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru 04.09.2008 (punt 2 tal- Minuti ta' 04.09.2008).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0343/2008

(flokB6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 u B6-0382/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser u Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies u Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit u Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini u Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Brian Crowley

Adottata (P6_TA(2008)0404)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0415/2008 u B6-0416/2008 skadew.)


7.4. L-evalwazzjoni tas-sanzjonijiet tal-UE bħala parti mill-azzjonijiet u l-politiki tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Rapport dwar l-evalwazzjoni tas-sanzjonijiet tal-UE bħala parti mill-azzjonijiet u l-politiki tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem [2008/2031(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

Tkellmet Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex tiġbed l-attenzjoni li l-emenda 10 kienet irtirata.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0405)


7.5. Għan ta' żvilupp għall-millenju - Objettiv 5: titjib tas-saħħa materna (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 u B6-0396/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0377/2008

(flokB6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 u B6-0395/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Colm Burke f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker u Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp PSE,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE,

Margrete Auken u Marie-Hélène Aubert f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer u Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0406)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0396/2008 skadiet.)

Interventi dwar il-votazzjoni:

Tkellmet Ewa Tomaszewska dwar il-proċess tal-votazzjoni.


7.6. Il-Kummerċ tas-Servizzi (votazzjoni)

Rapport dwar il-Kummerċ tas-Servizzi [2008/2004(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0407)


7.7. Politika Ewropea għall-Portijiet (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika Ewropea għall-Portijiet [2008/2007(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0408)


7.8. It-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar it-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa [2008/2008(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0409)


7.9. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010 (votazzjoni)

Rapport dwar l-evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0410)


8. Avviż mill-President

Il-President avża li s-sessjoni ta' Settembru II (mit-22 sal-25.09.2008) se ssir fi Brussell.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi-President


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Priġunieri palestinjani fl-Israel - RC-B6-0343/2008:
Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke u Philip Claeys

Rapport Hélène Flautre - A6-0309/2008:
Véronique De Keyser, Frank Vanhecke u Ryszard Czarnecki

Għan ta' żvilupp għall-millenju - Objettiv 5: titjib tas-saħħa materna - RC-B6-0377/2008:
Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan u Linda McAvan

Rapport Syed Kamall - A6-0283/2008:
Czesław Adam Siekierski

Rapport Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008:
Czesław Adam Siekierski


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska u Corien Wortmann-Kool ġibdu l-attenzjoni li l-apparat tal-votazzjoni tagħhom ma kienx qed jaħdem waqt parti mill-votazzjoni dwar il-proposta għal riżoluzzjoni komuni. «Għan ta' żvilupp għall-millenju - Objettiv 5: titjib tas-saħħa materna» - RC-B6-0377/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 02.09.2008)


12.1. Kolp ta' Stat fil-Mawritanja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 u B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki u Colm Burke ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, u Filip Kaczmarek.

Tkellmu skond il-proċedura 'catch the eye' Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford u Zbigniew Zaleski.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.1 tal-Minuti ta' 04.09.2008.


12.2. Tgħalliq fl-Iran

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 u B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda u Marcin Libicki ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp PSE, Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE, Mogens Camre f'isem il-Grupp UEN, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz u Marek Aleksander Czarnecki.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska u Zbigniew Zaleski.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal-Minuti ta' 04.09.2008.


12.3. Qtil ta' albinos fit-Tanżanija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 u B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis u Erik Meijer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp PSE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, u Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Avril Doyle.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal-Minuti ta' 04.09.2008.


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Kolp ta' Stat fil-Mawritanja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 u B6-0409/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0386/2008

(flokB6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 u B6-0409/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto u Jean-Pierre Audy f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE,

Marios Matsakis u Thierry Cornillet f'isem il-Grupp ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN,

Marie Anne Isler Béguin u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL

Tkellem Colm Burke, li preżenta emenda orali għall-paragrafu 8 (adottata) u indika korrezzjoni li għandha issir għall-paragrafu 10.

Adottata (P6_TA(2008)0411)


13.2. Tgħalliq fl-Iran (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 u B6-0404/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0389/2008

(flokB6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 u B6-0404/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets u Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL

Tkellem Marco Cappato, li preżenta żewġ emendi orali li kull waħda minnhom żiedet paragrafu ġdid (adottati)

Tkellmu: Raül Romeva i Rueda, li preżenta żewġ emendi orali għall-paragrafu 9 u għall-premessa K rispettivament, Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE, Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE, Tunne Kelam, li preżentaw emenda orali għal premessa K, Mogens Camre f'isem il-Grupp UEN, u Alain Hutchinson, li preżenta emenda orali għal paragrafu 9 (l-emendi orali ta' Raül Romeva i Rueda ma ġewx adottati minħabba li kien hemm iktar minn 40 Membru Parlamentari li ma qablux dwarhom; l-emendi orali ta' Tunne Kelam u Alain Hutchinson ġew adottati).

Adottata (P6_TA(2008)0412)


13.3. Qtil ta' albinos fit-Tanżanija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 u B6-0407/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0387/2008

(flokB6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 u B6-0407/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE,

Renate Weber u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN,

Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0413)


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE-DE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja: Dragoş Florin David

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża l-Libja): Sebastiano Sanzarello

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afghanistan: Eleonora Lo Curto

Kumitat Temporanju dwar il-Bidla fil-Klima: Iva Zanicchi


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat LIBE

- Il-protezzjoni legali tal-adulti: implikazzjonijiet transkonfinali (2008/2123(INI))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: LIBE

Kumitat PETI

- Aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: PETI, AFCO, JURI

Deċiżjoni biex jiġi preparat rapport, skont l-Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura

Kumitat AFCO

- Użu tas-simboli ta' l-Unjoni mill-Parlament (2007/2240(REG))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva

Kumitat AFCO

- Inizjattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-kompożizzjoni tiegħu mill-14 ta' Lulju 2009 (2008/2168(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat LIBE

- Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ l-Istati Membri (2008/2184(INI))
(opinjoni: JURI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat REGI

- L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Fondi Strutturali 2007-2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji ta' koeżjoni nazzjonali u l-programmi operattivi (2008/2183(INI))
(opinjoni: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Linji gwida għal proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini, skond l-Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (2008/2169(INI))
(opinjoni: PETI, LIBE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Awtorizzazzjoni biex jiġu preparati rapporti ta' inizjattivi (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- L-impatt fuq l-iżvilupp tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (EPAs) (2008/2170(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat JURI

- Kooperazzjoni bejn il-qrati ta' l-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (2008/2180(INI))
(opinjoni: LIBE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat PECH

- Lejn "Pjan Ewropew ta' Mmaniġġjar tal-Kormorant" sabiex jitnaqqas l-impatt li qed jiżdied tal-kormorant fuq l-istokks tal-ħut, is-sajd u l-akkwakultura (2008/2177(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

- Is-CFP u l-approċċ tal-ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd (2008/2178(INI))
(opinjoni: ENVI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat AGRI

- Id-differenza bejn il-prezzijiet tal-produtturi u l-prezzijiet li jħallsu l-konsumaturi (2008/2175(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat CULT

- Il-parteċipazzjoni tal-Komunità fl-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew (2008/2179(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat FEMM

- Trattament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-ispettaklu (2008/2182(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat IMCO

- Il-ħarsien tal-konsumatur, partikolarment tal-minorenni, fir-rigward tal-użu tal-logħob fuq vidjow (2008/2173(INI))
(opinjoni: CULT, LIBE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

- Kard professjonali Ewropea għall-fornituri tas-servizzi (2008/2172(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat INTA

- Relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali maċ-Ċina (2008/2171(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat LIBE

- Il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi
(2008/2181(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Kumitat REGI

- Karta Ħadra dwar il-koeżjoni territorjali u l-qagħda tad-diskussjonijiet dwar ir-riforma futura tal-politika għall-koeżjoni (2008/2174(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.07.2008)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 114(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Evalwazzjoni tal-Ftehima bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar il-PNR (2008/2187(INI))
(opinjoni: AFET)

- It-tisħiħ tas-sigurtà u tal-libertajiet fundamentali fuq l-Internet (2008/2160(INI))
(opinjoni: CULT, ITRE)


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skont l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 22.09.2008 sa 25.09.2008.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza