Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2008 m. rugsėjo 22 d. - Briuselis

10. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- (O-0066/2008), kurį uždavė Katerina Batzeli ir Erna Hennicot-Schoepges CULT komiteto vardu Komisijai: Europos mokyklų reformos pažangos ataskaita (B6-0454/2008),

- (O-0074/2008), kurį uždavė Helmuth Markov INTA komiteto vardu Komisijai: 2006 m. Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (B6-0458/2008),

- (O-0081/2008), kurį uždavė Giuseppe Gargani JURI komiteto vardu Komisijai: Kolektyvinis autorių teisių administravimas internetu (B6-0459/2008),

- (O-0082/2008), kurį uždavė Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu Tarybai: Energijos kainų kilimo sustabdymas (B6-0460/2008),

- (O-0083/2008), kurį uždavė Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu Komisijai: Energijos kainų kilimo sustabdymas (B6-0461/2008),

- (O-0086/2008), kurį uždavė Pervenche Berès ECON komiteto vardu Komisijai: "Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondas (TASKF). Konstitucijos peržiūra: vieša atskaitomybė ir Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) pasiūlymų dėl reformų rengimas". (B6-0463/2008),

- (O-0089/2008), kurį uždavė Giles Chichester PPE-DE frakcijos vardu, Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu Tarybai: Energijos kainų kilimo sustabdymas (B6-0464/2008),

- (O-0090/2008), kurį uždavė Giles Chichester PPE-DE frakcijos vardu, Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu Komisijai: Energijos kainų kilimo sustabdymas (B6-0465/2008),

- (O-0091/2008), kurį uždavė Rebecca Harms ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Energijos kainų kilimo sustabdymas (B6-0466/2008).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Marian Zlotea ir Flaviu Călin Rus dėl nutukusių vaikų padėties (0072/2008),

- Jean-Claude Martinez dėl pagarbos buvusių Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC) įkaitų, pvz., kareivio Tito Velásquezo, orumui ir žmogaus teisėms Kolumbijoje (0073/2008),

- Daniel Strož dėl poreikio didesnį dėmesį skirti problemoms Europos Sąjungoje, taip pat susijusioms su žmogaus teisėmis, demokratija ir teisinės valstybės principais (0074/2008),

- Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler ir Helga Trüpel dėl visų Europos Parlamento plenarinių sesijų rengimo Briuselyje (0075/2008),

- Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure ir Caroline Lucas dėl vienodo civilinių partnerysčių pripažinimo (0076/2008),

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu ir Flaviu Călin Rus dėl politinių nuosprendžių, priimtų komunistinių režimų laikotarpiu Europoje, panaikinimas (0077/2008),

- Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes ir Elisa Ferreira dėl PVM, taikomo efektyviai energiją naudojantiems namų ūkio produktams, sumažinimo (0078/2008).

Teisinė informacija - Privatumo politika