Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0237B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0330/2008

Debatten :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 6.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0448

Notulen
Dinsdag 23 september 2008 - Brussel

9. Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***II - Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***II - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***II - Havenstaatcontrole (herschikking) ***II - Gemeenschappelijke voorschriften voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***II - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart [05719/3/2008 - C6-0225/2008 - 2005/0239(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG [05721/5/2008 - C6-0226/2008 - 2005/0240(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen [06389/2/2008 - C6-0227/2008 - 2005/0241(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0333/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over havenstaatcontrole (herschikking) [05722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) [05724/2/2008 - C6-0222/2008 - 2005/0237A(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) [05726/2/2008 - C6-0223/2008 - 2005/0237B(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

Dirk Sterckx licht de aanbeveling A6-0334/2008 toe.

Paolo Costa licht de aanbeveling A6-0333/2008 toe.

Dominique Vlasto licht de aanbeveling A6-0335/2008 toe.

Luis de Grandes Pascual licht de aanbevelingen A6-0331/2008 en A6-0330/2008 toe.

Jaromír Kohlíček licht de aanbeveling A6-0332/2008 toe.

Het woord wordt gevoerd door Dominique Bussereau (fungerend voorzitter van de Raad) en Antonio Tajani (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie.

Juridische mededeling - Privacybeleid