Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0237B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0330/2008

Rozpravy :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Hlasovanie :

PV 24/09/2008 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0448

Zápisnica
Utorok, 23. septembra 2008 - Brusel

9. Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***II - Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy ***II - Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd ***II - Štátna prístavná kontrola (prepracované znenie) ***II - Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***II - Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania: Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu [05719/3/2008 - C6-0225/2008 - 2005/0239(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

Odporúčanie do druhého čítania: Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES [05721/5/2008 - C6-0226/2008 - 2005/0240(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

Odporúčanie do druhého čítania: Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd [06389/2/2008 - C6-0227/2008 - 2005/0241(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0333/2008)

Odporúčanie do druhého čítania: Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) [05722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

Odporúčanie do druhého čítania: Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) [05724/2/2008 - C6-0222/2008 - 2005/0237A(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

Odporúčanie do druhého čítania: Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) [05726/2/2008 - C6-0223/2008 - 2005/0237B(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

Dirk Sterckx uviedol odporúčanie A6-0334/2008.

Paolo Costa uviedol odporúčanie A6-0333/2008.

Dominique Vlasto uviedla odporúčanie A6-0335/2008.

Luis de Grandes Pascual uviedol odporúčania A6-0331/2008 a A6-0330/2008.

Jaromír Kohlíček uviedol odporúčanie A6-0332/2008.

Vystúpili títo poslanci: Dominique Bussereau (úradujúci predseda Rady) a Antonio Tajani (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia