Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0237B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0330/2008

Debatter :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Omröstningar :

PV 24/09/2008 - 6.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0448

Protokoll
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel

9. Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***II - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***II - Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ***II - Hamnstatskontroll (omarbetning) ***II - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen [05719/3/2008 - C6-0225/2008 - 2005/0239(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG [05721/5/2008 - C6-0226/2008 - 2005/0240(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss [06389/2/2008 - C6-0227/2008 - 2005/0241(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0333/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll (omarbetning) [05722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning) [05724/2/2008 - C6-0222/2008 - 2005/0237A(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) [05726/2/2008 - C6-0223/2008 - 2005/0237B(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

Dirk Sterckx redogjorde för rekommendationen A6-0334/2008.

Paolo Costa redogjorde för rekommendationen A6-0333/2008.

Dominique Vlasto redogjorde för rekommendationen A6-0335/2008.

Luis de Grandes Pascual redogjorde för rekommendationen A6-0331/2008 och A6-0330/2008.

Jaromír Kohlíček redogjorde för rekommendationen A6-0332/2008.

Talare: Dominique Bussereau (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (ledamot av kommissionen).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy