Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - Brisele
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (iesniegšana)
 4.Terorisma apkarošana * - Personas datu aizsardzība * (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.2.Regulas (EK) Nr. 338/97 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.3.Statistikas pārskati attiecībā uz autopārvadājumiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.4.Eiropas Radošuma un inovācijas gads (2009) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.5.Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās noteikumi * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.6.Budžeta grozījuma Nr. 6/2008 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.7.Turpmākais darbs saistībā ar 2002. gada Monterejas konferenci par attīstības finansēšanu (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.8.Iekšējā tirgus progresa ziņojums (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.9.Skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.10.Boloņas process un studentu mobilitāte (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.11.Tiesību aktu saskaņošana ar jauno Komitoloģijas lēmumu (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.12.Drošības fondi un privātā kapitāla fondi (balsošana)
  
5.13.Ieguldītājinstitūciju darba pārredzamība (balsošana)
  
5.14.Regulas (EK) Nr. 999/2001 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām ***I (balsošana)
  
5.15.Regulas (EK) Nr. 2150/2002 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām ***I (balsošana)
  
5.16.Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (otrā daļa) ***I (balsošana)
  
5.17.Dabisko minerālūdeņu ieguve un realizācija (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
5.18.Zālēm pievienojamās krāsvielas (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
5.19.Īpašas diētas pārtikas produkti (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
5.20.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
5.21.Ekstrakcijas šķīdinātāji, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
5.22.Terorisma apkarošana *(balsošana)
  
5.23.Personas datu aizsardzība * (balsošana)
  
5.24.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2007. gadā (balsošana)
  
5.25.Lauksaimniecības stāvoklis un perspektīvas kalnu reģionos (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***II - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***II - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***II - Ostas valsts kontrole (pārstrādāta versija) ***II - Kopīgi noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) ***II - Kopīgi noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***II (debates)
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***II - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***II - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***II - Ostas valsts kontrole (pārstrādāta versija) ***II - Kopīgi noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) ***II - Kopīgi noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***II (debašu turpināšana)
 12.Pirātisms jūrās (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 14.Migrēšana uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) * - Migrēšana uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) * (debates)
 15.2006. gada Starptautiskais nolīgums par tropu kokmateriāliem * - 2006. gada Starptautiskais tropu kokmateriālu nolīgums (debates)
 16.Reglamenta 121. panta grozīšana (debates)
 17.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (245 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)       
 
Protokols (192 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (293 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1431 kb) 
 
Protokols (252 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (151 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (428 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika