Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 23. september 2008 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 4.Boj proti terorizmu * - Varstvo osebnih podatkov * (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (2009) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Predlog spremembe proračuna št. 6/2008 - izvajalske agencije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Ukrepi po konferenci iz Monterreya iz leta 2002 o financiranju razvoja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Pregled notranjega trga (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.9.Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.10.Bolonjski proces in mobilnost študentov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologiji (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.12.Hedge skladi in skladi zasebnega kapitala (glasovanje)
  
5.13.Preglednost na področju institucionalnih vlagateljev (glasovanje)
  
5.14.Sprememba Uredbe (ES) št. 999/2001 v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili ***I (glasovanje)
  
5.15.Statistika odpadkov ***I (glasovanje)
  
5.16.Prilagoditev nekaterih aktov regulativnemu postopku s pregledom, "omnibus" Uredba – drugi del ***I (glasovanje)
  
5.17.Izkoriščanje in trženje naravnih mineralnih vod (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
5.18.Barvila za zdravila (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
5.19.Živila za posebne prehranske namene (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
5.20.Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
5.21.Ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
5.22.Boj proti terorizmu *(glasovanje)
  
5.23.Varstvo osebnih podatkov * (glasovanje)
  
5.24.Odločitve Odbora za peticije (2007) (glasovanje)
  
5.25.Stanje in možnosti na področju kmetijstva v gorskih regijah (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Sistem Skupnosti za spremljanje in obveščanje za ladijski promet ***II - Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa ***II - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč ***II - Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) ***II - Organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***II - Organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***II (razprava)
 10.Dobrodošlica
 11.Sistem Skupnosti za spremljanje in obveščanje za ladijski promet ***II - Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa ***II - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč ***II - Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) ***II - Organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***II - Organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***II (nadaljevanje razprave)
 12.Piratstvo na morju (razprava)
 13.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 14.Migracija na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sklep) * - Migracija na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Uredba) * (razprava)
 15.Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006 * - Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006 (razprava)
 16.Postopki pred Sodiščem Evropskih skupnosti (sprememba člena 121 Poslovnika Parlamenta) (razprava)
 17.Sklepi o določenih dokumentih
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (241 kb) Seznam navzočih (63 kb)       
 
Zapisnik (185 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (283 kb) Izid poimenskega glasovanja (1426 kb) 
 
Zapisnik (242 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (148 kb) Izid poimenskega glasovanja (423 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov