Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Muntliga frågor (ingivande)
 4.Bekämpande av terrorism * - Skydd av personuppgifter * (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som ska omfattas av bestämmelserna i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Förslag till ändringsbudget nr 6/2008: genomförandeorgan (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Uppföljning av Monterreykonferensen 2002 om finansieringen av utvecklingsinsatser (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Resultattavlan för den inre marknaden (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.9.Bättre utbildning för lärare (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.10.Bolognaprocessen och studentrörligheten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.11.Anpassning av rättsakter till det nya kommittébeslutet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.12.Hedgefonder och private equity (omröstning)
  
5.13.Transparens i institutionella investerares verksamhet (omröstning)
  
5.14.Ändring av förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter ***I (omröstning)
  
5.15.Avfallsstatistik ***I (omröstning)
  
5.16.Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibusförordningen", del 2 ***I (omröstning)
  
5.17.Utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning) ***I (omröstning)
  
5.18.Färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning) ***I (omröstning)
  
5.19.Specialdestinerade livsmedel (omarbetning) ***I (omröstning)
  
5.20.Provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning) ***I (omröstning)
  
5.21.Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (omarbetning) ***I (omröstning)
  
5.22.Bekämpande av terrorism *(omröstning)
  
5.23.Skydd av personuppgifter * (omröstning)
  
5.24.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2007 (omröstning)
  
5.25.Jordbruk i bergsregioner (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***II - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***II - Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ***II - Hamnstatskontroll (omarbetning) ***II - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II (debatt)
 10.Välkomsthälsning
 11.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***II - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***II - Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ***II - Hamnstatskontroll (omarbetning) ***II - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***II (fortsättning på debatten)
 12.Sjöröveri (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Migrering till andra generationen av Schengens informationssystem (beslut) * - Migering till andra generationen av Schengens informationssystem (förordning) * (debatt)
 15.2006 års internationella avtal om tropiskt timmer * - 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer (debatt)
 16.Förfaranden vid domstolen (ändring av artikel 121) (debatt)
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (245 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (195 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (317 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1312 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (143 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (478 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy