Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2285(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0256/2008

Indgivne tekster :

A6-0256/2008

Forhandlinger :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Afstemninger :

PV 25/09/2008 - 7.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0461

Protokol
Onsdag den 24. september 2008 - Bruxelles

(Mødet udsat kl. 19.15 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

17. Hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme (forhandling)
CRE

Betænkning: Hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme [2007/2285(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

Alessandro Foglietta forelagde sin betænkning.

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Małgorzata Handzlik (ordfører for udtalelse fra IMCO), Czesław Adam Siekierski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Anna Záborská (ordfører for udtalelse fra FEMM), Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská, løsgænger, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Holger Krahmer, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Avril Doyle, Åsa Westlund, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Klaß, Justas Vincas Paleckis, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Françoise Grossetête, Marian Harkin, Bogusław Sonik, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik og Antonio De Blasio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zbigniew Zaleski og Marian Zlotea.

Talere: László Kovács og Alessandro Foglietta.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 25.09.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik