Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2285(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0256/2008

Ingediende teksten :

A6-0256/2008

Debatten :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Stemmingen :

PV 25/09/2008 - 7.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0461

Notulen
Woensdag 24 september 2008 - Brussel

(De vergadering wordt om 19.15 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

17. Voeding, overgewicht en obesitas (Witboek) (debat)
CRE

Verslag over het Witboek over aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties [2007/2285(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

Alessandro Foglietta leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Małgorzata Handzlik (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Czesław Adam Siekierski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Anna Záborská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Holger Krahmer, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Avril Doyle, Åsa Westlund, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Klaß, Justas Vincas Paleckis, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Françoise Grossetête, Marian Harkin, Bogusław Sonik, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik en Antonio De Blasio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski en Marian Zlotea.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács en Alessandro Foglietta.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 25.09.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid