Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2285(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0256/2008

Ingivna texter :

A6-0256/2008

Debatter :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 25/09/2008 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0461

Protokoll
Onsdagen den 24 september 2008 - Bryssel

(Sammanträdet avbröts kl. 19.15 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

17. Vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (debatt)
CRE

Betänkande om vitboken om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma [2007/2285(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

Alessandro Foglietta redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Talare: Małgorzata Handzlik (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Czesław Adam Siekierski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Anna Záborská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Linda McAvan för PSE-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Holger Krahmer, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Avril Doyle, Åsa Westlund, Cristian Silviu Buşoi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Klaß, Justas Vincas Paleckis, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Françoise Grossetête, Marian Harkin, Bogusław Sonik, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik och Antonio De Blasio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zbigniew Zaleski och Marian Zlotea.

Talare: László Kovács och Alessandro Foglietta.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 25.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy