Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 24 september 2008 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 4.Prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevend en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)
 5.Voorbereiding van de TOP EU-India (Marseille, 29 september 2008) (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Procedures voor het Hof van Justitie (Wijziging van artikel 121 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Migratie naar de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II) (besluit) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Migratie naar de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II) (verordening) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***II (stemming)
  6.5.Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***II (stemming)
  6.6.Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***II (stemming)
  6.7.Havenstaatcontrole (herschikking) ***II (stemming)
  6.8.Gemeenschappelijke voorschriften voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***II (stemming)
  6.9.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***II (stemming)
  6.10.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten ***I (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt ***I (stemming)
  8.2.Gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling (stemming)
 9.Plechtige vergadering - Oecumenisch Patriarch Bartholomeos I
 10.Stemmingen (voortzetting)
  10.1.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming ***I (stemming)
  10.2.Internationale overeenkomst van 2006 inzake tropische houtsoorten * (stemming)
  10.3.Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006 (stemming)
  10.4.Prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevend en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (stemming)
  10.5.Voorbereiding van de TOP EU-India (Marseille, 29 september 2008) (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Situatie van het globaal financieel systeem en zijn effecten op de Europese economie (debat)
 15.Beheersing van de energieprijzen (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Voeding, overgewicht en obesitas (Witboek) (debat)
 18.Belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten * (debat)
 19.Collectief beheer van on-line auteursrechten (debat)
 20."IASCF": herziening van de statuten - openbare verantwoording en samenstelling van de IASB-wijzigingsvoorstellen" (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (187 kb) Presentielijst (62 kb)       
 
Notulen (137 kb) Presentielijst (23 kb) Uitslag van de stemming (562 kb) Hoofdelijke stemming (2914 kb) 
 
Notulen (214 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (183 kb) Hoofdelijke stemming (829 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid