Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2613(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0378/2008

Arutelud :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Hääletused :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 25. september 2008 - Brüssel

4. Sotsiaalpakett (teine osa: piiriülene tervishoid) (arutelu)
Istungi stenogramm

Arutelu esimene osa toimus 2. septembril 2008 (02.09.2008protokoll punkt 4).

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sotsiaalpakett (teine osa: piiriülene tervishoid)

Roselyne Bachelot-Narquin (nõukogu eesistuja) ja Androula Vassiliou (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Dagmar Roth-Behrendt fraktsiooni PSE nimel, Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker ja Marian Harkin.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin ja Panayiotis Demetriou.

Sõna võtsid Roselyne Bachelot-Narquin ja Androula Vassiliou.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel: Sotsiaalmeetmete pakett (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel: Sotsiaalmeetmete pakett (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten ja Viktória Mohácsi fraktsiooni ALDE nimel: Sotsiaalmeetmete pakett (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Sotsiaalmeetmete pakett (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir ja Stephen Hughes fraktsiooni PSE nimel: Sotsiaalmeetmete pakett (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo ja Mary Lou McDonald fraktsiooni GUE/NGL nimel: Sotsiaalmeetmete pakett (B6-0434/2008)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.09.2008protokoll punkt 7.9.

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING

Õigusteave - Privaatsuspoliitika