Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2613(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0378/2008

Debaty :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Głosowanie :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 25 września 2008 r. - Bruksela

4. Pakiet socjalny (część druga: transgraniczna opieka zdrowotna) (debata)
Pełne sprawozdanie

Pierwsza część debaty odbyła się dnia 2 września 2008 r. (pkt 4 protokołu z dnia 02.09.2008).

Oświadczenia Rady i Komisji: Pakiet socjalny (część druga: transgraniczna opieka zdrowotna)

Roselyne Bachelot-Narquin (urzędująca przewodnicząca Rady) i Androula Vassiliou (członkini Komisji) złożyły oświadczenia.

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker i Marian Harkin.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin i Panayiotis Demetriou.

Głos zabrały: Roselyne Bachelot-Narquin i Androula Vassiliou.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie pakietu socjalnego (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pakietu socjalnego (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten i Viktória Mohácsi w imieniu grupy ALDE, w sprawie pakietu socjalnego (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pakietu socjalnego (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir i Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, w sprawie pakietu socjalnego (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo i Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pakietu socjalnego (B6-0434/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 25.09.2008.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności