Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0376/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.9. Κοινωνικό πακέτο (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 και B6-0434/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0378/2008
Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0427/2008
Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0429/2008
Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0433/2008
Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0434/2008
Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, αποσύρει την πρόταση ψηφίσματος B6-0376/2008 η οποία είχε κατατεθεί εξ ονόματος της Ομάδας του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου