Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. september 2008 - Bruxelles

8. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) B6-0425/2008: Simon Busuttil

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Betænkning: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen og Pál Schmitt for PPE-DE-Gruppen

Håndtering af energipriserne RC-B6-0428/2008: Peter Baco og Czesław Adam Siekierski

Betænkning: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik