Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. september 2008 - Brüssel

8. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (ELi lepingu artiklid 2 ja 39) B6-0425/2008: Simon Busuttil

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (ELi lepingu artiklid 2 ja 39) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Raport: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Pál Schmitt fraktsiooni PPE-DE nimel

Energiahinna kontrolli alla võtmine RC-B6-0428/2008: Peter Baco ja Czesław Adam Siekierski

Raport: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Õigusteave - Privaatsuspoliitika