Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 25 d. - Briuselis

8. Paaiškinimai dėl balsavimo
Stenograma

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) B6-0425/2008: Frank Vanhecke;

Pranešimas: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ir Pál Schmitt PPE-DE frakcijos vardu;

Energijos kainų kilimo stabdymas RC-B6-0428/2008: Peter Baco ir Czesław Adam Siekierski;

Pranešimas: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer.

Teisinė informacija - Privatumo politika