Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris - Brisele

8. Balsojumu skaidrojumi
Stenogramma

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) B6-0425/2008: Simon Busuttil.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) B6-0425/2008: Frank Vanhecke.

Marianne Mikko ziņojums - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen un Pál Schmitt PPE-DE grupas vārdā.

Energoresursu cenu noregulēšana RC-B6-0428/2008: Peter Baco un Czesław Adam Siekierski.

Alessandro Foglietta ziņojums - A6-0256/2008: Renate Sommer.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika