Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 september 2008 - Brussel

8. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Jaarlijks debat over de gerealiseerde voortgang in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 EU-Verdrag) B6-0425/2008: Simon Busuttil

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Jaarlijks debat over de gerealiseerde voortgang in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 EU-Verdrag) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Verslag Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen en Pál Schmitt, namens de PPE-DE-Fractie

Beheersing van de energieprijzen RC-B6-0428/2008: Peter Baco en Czesław Adam Siekierski

Verslag Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Juridische mededeling - Privacybeleid