Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 septembrie 2008 - Bruxelles

8. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Dezbatere anuală privind progresele realizate în Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (Articolele 2 şi 39 din TUE) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Dezbatere anuală privind progresele realizate în Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (Articolele 2 şi 39 din TUE) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Raport Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen şi Pál Schmitt, în numele Grupului PPE-DE

Controlul preţurilor energiei RC-B6-0428/2008: Peter Baco şi Czesław Adam Siekierski

Raport Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Aviz juridic - Politica de confidențialitate