Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. septembra 2008 - Brusel

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Správa: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Pál Schmitt za skupinu PPE-DE

Získanie kontroly na cenami energie RC-B6-0428/2008: Peter Baco a Czesław Adam Siekierski

Správa: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia