Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 september 2008 - Bryssel

8. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Årlig debatt om framsteg som gjorts på området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) B6-0425/2008: Simon Busuttil

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Årlig debatt om framsteg som gjorts på området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Betänkande Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen och Pál Schmitt för PPE-DE-gruppen

Kontroll på energipriserna RC-B6-0428/2008: Peter Baco och Czesław Adam Siekierski

Betänkande Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy