Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 25. september 2008 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (ELi lepingu artiklid 2 ja 39) (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Sotsiaalpakett (teine osa: piiriülene tervishoid) (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletused
  
7.1.Kogukonnameedia Euroopas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Kindlustus- ja finantsteenuste suhtes kohaldatav käibemaks * (hääletus)
  
7.3.Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (ELi lepingu artiklid 2 ja 39) (hääletus)
  
7.4.Meediakanalite koondumine ja meedia pluralism Euroopa Liidus (hääletus)
  
7.5.Energiahinna kontrolli alla võtmine (hääletus)
  
7.6.Valge raamat toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimuste kohta (hääletus)
  
7.7.Autoriõiguste ühine haldamine Internetis (hääletus)
  
7.8."IASCF: Põhikirja läbivaatamine - avalik vastutus ja IASB muudatusettepanekute ülesehitus" (hääletus)
  
7.9.Sotsiaalpakett (teine osa: piiriülene tervishoid) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Volituste kontrollimine
 12.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 13.Euroopa koolide reformi kohta (arutelu)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (139 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)       
 
Protokoll (113 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletuste tulemused (232 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (906 kb) 
 
Protokoll (180 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (141 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (302 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika