Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 25 september 2008 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Jaarlijks debat over de gerealiseerde voortgang in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 EU-Verdrag) (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Sociaal pakket (Tweede deel: grensoverschrijdende gezondheidszorgen) (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  
7.1.Publieke (burger- en gemeenschaps-) media in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten * (stemming)
  
7.3.Jaarlijks debat over de gerealiseerde voortgang in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 EU-Verdrag) (stemming)
  
7.4.Concentratie en pluralisme van de media in de Europese Unie (stemming)
  
7.5.Beheersing van de energieprijzen (stemming)
  
7.6.Voeding, overgewicht en obesitas (Witboek) (stemming)
  
7.7.Collectief beheer van on-line auteursrechten (stemming)
  
7.8."IASCF": herziening van de statuten - openbare verantwoording en samenstelling van de IASB-wijzigingsvoorstellen" (stemming)
  
7.9.Sociale pakket (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Onderzoek geloofsbrieven
 12.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 13.Hoe staat het met de hervorming van de Europese scholen? (debat)
 14.Ingekomen stukken
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (140 kb) Presentielijst (54 kb)       
 
Notulen (117 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (226 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (907 kb) 
 
Notulen (188 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (139 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (302 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid