Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 25 września 2008 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata roczna w sprawie postępów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2 i 39 TUE) (złożone projekty rezolucji)
 3.Przesunięcie środków
 4.Pakiet socjalny (część druga: transgraniczna opieka zdrowotna) (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  
7.1.Media wspólnotowe w Europie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych * (głosowanie)
  
7.3.Debata roczna w sprawie postępów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2 i 39 TUE) (głosowanie)
  
7.4.Koncentracja i pluralizm mediów w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
7.5.Opanowanie wzrostu cen energii (głosowanie)
  
7.6.Biała księga na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (głosowanie)
  
7.7.Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi on line (głosowanie)
  
7.8.FKMSR: "Przegląd statutu - Publiczna odpowiedzialność i skład RMSR - Propozycje zmian (głosowanie)
  
7.9.Pakiet socjalny (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Weryfikacja mandatów
 12.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 13.Bilans reformy Szkół Europejskich (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (141 kb) Lista obecności (54 kb)       
 
Protokół (114 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (259 kb) Wyniki głosowań imiennych (907 kb) 
 
Protokół (187 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (149 kb) Wyniki głosowań imiennych (301 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności